bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Zarządzenia Wójta strona główna 

2019
 Zarządzenie Nr 61/49/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby ETAP II"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-30 13:55:13.
 Zarządzenie Nr 60/48/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Reja w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:24:55.
 Zarządzenie Nr 59/47/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:23:35.
 Zarządzenie Nr 58/46/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:22:10.
 Zarządzenie Nr 57/45/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:20:15.
 Zarządzenie Nr 56/44/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa „Kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach” – Część II „Kompleks sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach” jest to część III zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie, Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej i prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli, budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, bieżni okrągłej i prostej zakończonej skocznią do skoku w dal i trójskoku, miasteczka ruchu drogowej i placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:18:57.
 Zarządzenie Nr 55/43/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania centrów miejscowości i urządzeń placów zabaw i siłowni plenerowej w roku 2019 na terenie gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego”: Część I – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw i siłowni w ramach zadania „Projekt budowy placu zabaw i siłowni wraz z realizacją i ogrodzeniem posesji w Bierwieckiej Woli 34 (dz. nr ew. 110 obręb Bierwiecka Wola, gm. Jedlińsk)”, Część II – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej”, Część III – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej w ramach zadania „Projekt budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Ludwikowie (dz. ew. nr 213 obręb Ludwików, gm. Jedlińsk)”, Część IV – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej w ramach zadania „Projekt + zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce nr ew. 105 w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach”, Część V – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni i placu zabaw w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy siłowni i place zawab wraz z ogrodzeniem (dz. nr 174 0bręb Piaseczno, gm. Jedlińsk)”, Część VI – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Projekt budowy placu zabaw przy świetlicy w Nowych Zawadach (działka ew. nr 57 obręb Zawady Nowe, gm. Jedlińsk)”, Część VII – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Projekt placu zabaw dla dzieci w Romanowie (dz. ew. nr 601 obręb Romanów, gm. Jedlińsk)”, Część VIII – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Projekt doposażenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego o plac w Woli Gutowskiej (dz. ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk)”, Część IX – Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w ramach zadania „projekt zagospodarowania centrum wsi Wsola (dz. ew. nr 151/8, 151/9, 151/10 obręb Wsola, gm. Jedlińsk) wraz z realizacją”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:11:58.
 Zarządzenie Nr 54/42/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na obszarze miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 15:58:42.
 Zarządzenie Nr 53/41/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 15:57:05.
 Zarządzenie Nr 50/38/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:14:01.
 Zarządzenie Nr 48/36/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:12:51 | Data modyfikacji: 2019-05-13 12:32:48.
 Zarządzenie Nr 47/35/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:11:40.
 Zarządzenie Nr 46/34/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące remonty, konserwacje i utrzymanie dróg na terenie gminy Jedlińsk w roku 2019. Część I Bieżące remonty, konserwacje i utrzymanie dróg na terenie gminy Jedlińsk w roku 2019 przy użyciu kruszywa. Część II Bieżące remonty cząstkowe, konserwacje i utrzymanie dróg na terenie gminy Jedlińsk w roku 2019 z użyciem żużla kotłowego”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:10:18.
 Zarządzenie Nr 45/33/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:09:58.
 Zarządzenie Nr 44/32/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Piastów – Młyn w miejscowości Piastów”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:08:10.
 Zarządzenie Nr 43/31/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku domu kultury z salą widowiskowo-kinową z wbudowaną sceną na imprezy letnie”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:04:40.
 Zarządzenie Nr 42/30/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:03:29.
 Zarządzenie Nr 40/28/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Konserwacja, oczyszczanie i udrażnianie odcinków rowów przydrożnych na terenie gminy Jedlińsk w 2019 r.”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:02:34.
 Zarządzenie Nr 39/27/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy PSP w Starych Zawadach”. Część I Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZSP we Wsoli”, Część II Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare Zawady”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:00:50.
 Zarządzenie Nr 38/26/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:57:51.
 Zarządzenie Nr 37/25/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:56:47.
 Zarządzenie Nr 36/24/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:55:33.
 Zarządzenie Nr 35/23/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZSP we Wsoli – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych”; i „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare Zawady”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:54:14.
 Zarządzenie Nr 52/40/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:46:03 | Data modyfikacji: 2019-05-08 12:36:49.
 Zarządzenie Nr 51/39/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:40:38.
 Zarządzenie nr 49/37/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do obioru zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:41:42.
 Zarządzenie Nr 34/22/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Remontu kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem – stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:58:38.
 Zarządzenie Nr 30/18/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:57:28.
 Zarządzenie Nr 26/14/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia pracowniczego dotyczącego monitorowania jakościowego i ilościowego sprzętu komputerowego (stacji roboczej)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:57:02.
 Zarządzenie Nr 23/11/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 15:15:57.
 Zarządzenie Nr 21/9/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 15:03:39.
 Zarządzenie Nr 20/8/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Reja w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 15:03:27.
 Zarządzenie Nr 19/7/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:41:55.
 Zarządzenie Nr 18/6/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Reja w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:36:51.
 Zarządzenie Nr 16/4/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP w Bierwcach” na działce ewid. 739/3 gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:29:12.
 Zarządzenie Nr 14/2/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:27:47.
  Zarządzenie Nr 33/21/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - dyscyplina tenis stołowy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:25:16.
 Zarządzenie Nr 32/20/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-11 17:21:17 | Data modyfikacji: 2019-03-13 15:29:01.
 Zarządzenie Nr 31/19/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. dyscyplina - piłka nożna

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-11 17:18:11.
 Zarządzenie Nr 29/17/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 marca 2019 r. w srpawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - tenis stołowy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:33:37.
  Zarządzenie Nr 28/16/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 marca 2019 r. w srpawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - piłka siatkowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:27:37 | Data modyfikacji: 2019-03-05 10:32:28.
 Zarządzenie Nr 27/15/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - piłka nożna

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:24:36 | Data modyfikacji: 2019-03-05 10:26:43.

Zarządzenie Nr 25/13/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - tenis stołowy

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-18 09:08:55.

Zarządzenie Nr 24/12/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - piłka siatkowa

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:04:13 | Data modyfikacji: 2019-02-14 13:05:39.

Zarządzenie Nr 22/10/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - piłka nożna

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:44:13 | Data modyfikacji: 2019-02-14 12:31:00.
 Zarządzenie nr 17/5/2019 Wójta Gimny Jedlińsk z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Jedlińsk na kadencję 2018-2023

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:47:50 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:16:46.
 Zarządzenie nr 15/3/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Jedlińsk jest orgranem prowadzącym

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:21:06 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:04:35.
 Zarządzenie nr 13/1/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:16:31 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:19:14.

Zobacz:
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:16:31
Data modyfikacji: 2019-01-24 10:19:14
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl