bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Przetargi strona główna 

2019

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową instalacji i wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jedlińsku”
Termin składania ofert: 26.06.2019 r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:39:51.

Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową instalacji i wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jedlińsku”
Termin składania ofert: 14.06.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie nr 1 o modyfikacji treści SIWZ

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-31 07:40:00.

Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby ETAP II
Termin składania ofert: 17.06.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:22:52.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budynku domu kultury z salą widowiskowo-kinową z salą widowiskowo-kinową z wbudowaną sceną na imprezy letnie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Kultury w Jedlińsku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.
Termin składania ofert: 11.06.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1 o modyfikacji treści SIWZ oraz zmiane terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Decyzja RZGW w zakresie Centrum Kultury

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o modyfikacji treści SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:24:22 | Data modyfikacji: 2019-06-04 15:12:35.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania centrum miejscowości i urządzenia placów zabaw i siłowni plenerowych w roku 2019 na terenie sołectw gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.
Termin składania ofert: 28.05.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:22:45.

Bieżące remonty, konserwacje i utrzymanie dróg na terenie Gminy Jedlińsk w 2019 r.
Termin składania ofert: 29.05.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Mapki dróg

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:26:56 | Data modyfikacji: 2019-05-14 15:27:15.

Budowa kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach
Termin składania ofert: 27.05.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 8A do SIWZ (do formularza oferty)

Protokół z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:15:55.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk
Termin składania ofert: 06.05.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:53:37.

Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk
Termin składania ofert: 08.05.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:25:47.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Budowa Kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach
Termin składania ofert: 15.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana formularza ofertowego

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-05 10:48:01.

Konserwacja, oczyszczanie i udrożnianianie odcinków rowów przydrożnych na terenie Gminy Jedlińsk w 2019 r.
Termin składania ofert: 11.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:15:07.

Budowa „Kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”. Część I „Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli”. Część II „Kompleks sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”.
Termin składania ofert: 10.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 3

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 4

Zmiana formularza ofertowego

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I - Wsola

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-25 16:43:11.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Jedlińsku (procedura prowadzona w trybie art. 138 o PZP)
Termin składania ofert: 08.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapytania do ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na zapytania

Załącznik do odpowiedzi na zapytania

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:31:18 | Data modyfikacji: 2019-04-03 12:05:40.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem - stołówki Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Jedlińsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.
Termin składania ofert: 27.03.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-19 12:40:52 | Data modyfikacji: 2019-06-11 14:14:44.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Jedlińsku (procedura prowadzona w trybie art. 138 o PZP)
Termin składania ofert: 13.03.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:18:23.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Budowa ulicy Lipowej z oświetleniem
Termin składania ofert: 04.03.2019 r. do godz. 10:00

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-21 22:21:09.

Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem.
Termin składania ofert: 27.02.2019 r. do godz. 10:00

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:49:23.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji Budowa ulicy Reja w Jedlińsku
Termin składania ofert: 13.02.2019 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:25:41 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:33:42.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: "Zagospodarownie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach"
Termin składania ofert: 13.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-30 14:58:50 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:27:47.

Budowa ulicy Reja w Jedlińska
Termin składania ofert: 14.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-30 14:47:22 | Data modyfikacji: 2019-01-30 14:55:46.

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole podstawowej w Bierwcach
Termin składania ofert: 11.02.2019 do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:33:20.
 Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:46:17.

Zobacz:
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:46:17
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl