bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Sprawozdania strona główna 

Za 2018 rok
 Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:03:42.
 Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:00:10.
 Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:55:37.
 Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:55:06.
 Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:42:24.
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Jedlińsku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-30 07:50:03.
 RAPORT O STANIE GMINY JEDLIŃSK NA KONIEC 2018 ROKU

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 15:08:08 | Data modyfikacji: 2019-05-29 15:47:55.
 Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:41:43 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:47.
 Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:40:07 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:36.
 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 roku - zbiorczo

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:38:46 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:25.
 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:38:10 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:10.
 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:36:09 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:00.
 Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:34:56 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:43:49.
 Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:34:32 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:43:37.

Zobacz:
   Za 2011 rok
   Za 2012 rok
   Za 2013 rok
   Za 2015 rok
   Za 2017 rok
   Za 2018 rok
   Za 2019 rok
Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:34:32
Data modyfikacji: 2018-05-18 09:43:37
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl