bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Przetargi strona główna 

2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 30.08.2018 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu w wersji przesłanej do publikacji w dniu 25.07.2018 r.

Ogloszenie o zamowieniu w wersji opublikowanej w dniu 27.07.2018 r. nr 2018 S 143-328247

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:55:16.

Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowiny w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny".
Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godziny 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:22:04.

Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra - budowa placu sportowo-rekreacyjnego.
Termin składania ofert: 01.08.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-17 13:26:18.

Remont drogi gminnej nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny.
Termin składania ofert: 31.07.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-12 18:26:39 | Data modyfikacji: 2018-07-12 18:31:05.

Budowa 4 otwartych stref aktywności w Gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza programem otwartych stref w Klwatce Szlacheckiej i budowa placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych "Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", "Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka", "Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice", "Zagospodarowanie centrum wsi Płasków".
Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godziny 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-11 23:47:55 | Data modyfikacji: 2018-07-11 23:54:57.
 Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. - zaktualizowany

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-05 15:15:41.

Przebudowa drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików – Wola Gutowska w miejscowości Narty
Termin składania ofert: 20.07.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-04 12:21:16 | Data modyfikacji: 2018-07-09 22:40:47.

Budowa wiaty ogrodowej i utwardzenie terenu – ETAP II w ramach zadania „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów” oraz “Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie”
Termin składania ofert: 17.07.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-02 12:21:29.

Budowa 4 otwartych stref aktywności w Gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza programem otwartych stref w Klwatce Szlacheckiej i budowa placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych "Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", "Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka", "Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice", "Zagospodarowanie centrum wsi Płasków".
Termin składania ofert: 09.07.2018 r. do godz. 10:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:09:12 | Data modyfikacji: 2018-07-09 22:45:17.

Budowa wiaty ogrodowej i utwardzenie terenu – ETAP II w ramach zadania Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów oraz Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie.
Termin składania ofert: 29.06.2018 r. do godz. 10:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:30:45.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:
- „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk”
- „Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek”
Termin składania ofert: 23.05.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4

Wyjaśnienie nr 5

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:55:14 | Data modyfikacji: 2018-05-18 13:25:40.

Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. - zaktualizowany

Plan

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:34:13 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:47:48.

Przebudowa drogi gminnej Bierwce – Obózek – Cmentarz
Termin składania ofert: 29.05.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:49:24.

Zamówienie z wolnej ręki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:34:41.

Remont posadzek, łazienek oraz przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w Jedlance – etap II.
Termin składania ofert: 25.04.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-04-11 11:34:18.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk.
Termin składania ofert: 16.03.2018 r. do godziny 10:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-03-08 16:05:58.

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno
Termin składania ofert: 01.03.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:02:30.

Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk
Termin składania ofert: 15.02.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna - cz. 1

Dokumentacja techniczna - cz. 2

Dokumentacja techniczna - cz. 3

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:04:20.

Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek
Termin składania ofert: 15.02.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:24:44.

Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Plan

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:17:00.

Zobacz:
 2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:17:00
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl