bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Przetargi strona główna 

2018

Budowa wiaty ogrodowej i utwardzenie terenu – ETAP II w ramach zadania Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów oraz Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie.
Termin składania ofert: 29.06.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:30:45.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:
- „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk”
- „Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek”
Termin składania ofert: 23.05.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4

Wyjaśnienie nr 5

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:55:14 | Data modyfikacji: 2018-05-18 13:25:40.

Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. - zaktualizowany

Plan

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:34:13 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:47:48.

Przebudowa drogi gminnej Bierwce – Obózek – Cmentarz
Termin składania ofert: 29.05.2018 r. do godziny 10:00

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:49:24.

Zamówienie z wolnej ręki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:34:41.

Remont posadzek, łazienek oraz przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w Jedlance – etap II.
Termin składania ofert: 25.04.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-04-11 11:34:18.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk.
Termin składania ofert: 16.03.2018 r. do godziny 10:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-03-08 16:05:58.

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno
Termin składania ofert: 01.03.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:02:30.

Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk
Termin składania ofert: 15.02.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna - cz. 1

Dokumentacja techniczna - cz. 2

Dokumentacja techniczna - cz. 3

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:04:20.

Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek
Termin składania ofert: 15.02.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:24:44.

Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Plan

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:17:00.

Zobacz:
 2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:17:00
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl