bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

2018

 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 16:46:04.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:13:30.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:56:40.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:52:11.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:51:22.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:50:18.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 16:54:02 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce

Tekst planu

Załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko – załącznik nr 1

Prognoza oddziaływania na środowisko – załącznik nr 2

Prognoza oddziaływania na środowisko – załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:46:09 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:56:52 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:56:03 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:54:39 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:52:50 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6722.12.2016.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:18:15 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:54:31 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.1.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii do 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Płasków

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 09:21:55 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.1.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii do 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowościach Bierwiecka Wola, Obózek i Janki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 09:21:07 | Data modyfikacji: 2018-01-29 09:22:39.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.1.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii do 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wola Gutowska

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 09:20:18 | Data modyfikacji: 2018-01-29 09:22:39.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.1.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 09:19:08 | Data modyfikacji: 2018-01-29 09:22:39.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 15:11:59 | Data modyfikacji: 2018-02-07 14:57:56.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.PZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokaliza

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 15:05:59 | Data modyfikacji: 2018-02-07 14:58:15.

Zobacz:
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2018-01-25 15:05:59
Data modyfikacji: 2018-02-07 14:58:15
Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl