bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Zarządzenia Wójta strona główna 

2018

 
Zarządzenie nr 369/34/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:02:40.
 
Zarządzenie nr 357/22/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2017 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:41:55 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 356/21/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:12:40 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 355/20/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:11:48 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 354/19/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:11:35 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 353/18/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:09:54 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 352/17/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:08:37 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 351/16/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:06:26 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 348/13/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:05:12 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 347/12/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:04:20 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 336/1/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Plany wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:03:36 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 350/15/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-28 15:33:57 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 349/14/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-28 15:32:43 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 346/11/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniki ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:55:35 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 345/10/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniki ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. dyscyplina piłka nożna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:23:08 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 344/9/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:52:09 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 343/8/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Jedlińsk na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:51:17 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 339/4/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:50:33 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 337/2/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:49:21 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 
Zarządzenie Nr 342/7/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:39:20 | Data modyfikacji: 2018-02-02 12:43:57.
 
Zarządzenie Nr 341/6/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. piłka nożna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:36:36 | Data modyfikacji: 2018-02-02 12:43:57.
 
Zarządzenie Nr 340/5/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Jedlińsk jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 11:25:10 | Data modyfikacji: 2018-02-02 12:43:57.
 
Zarządzenie Nr 338/3/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:20:03 | Data modyfikacji: 2018-02-02 12:43:57.

Zobacz:
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:20:03
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl