bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Uchwały strona główna 

2018

 
Uchwała Nr XXXIX/6/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2018

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:54.
 
Uchwała Nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:06.
 
Uchwała Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:20:08.
 
Uchwała Nr XXXIX/3/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:19:06.
 
Uchwała Nr XXXIX/2/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:56.
 
Uchwała Nr XXXIX/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl