bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Sprawozdania strona główna 

Za 2012 rok

 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Jedlińsku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:40:20.
 
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO, ROZŁOŻONO NA RATY, ODROCZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł ORAZ UDZIELONO ULG I POMOCY PUBLICZNEJ OD DNIA 1 STYCZNIA 2012 DO DNIA 31 GRUDNIA 2012

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:44:33.

Zobacz:
   Za 2011 rok
   Za 2012 rok
   Za 2013 rok
   Za 2015 rok
Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:44:33
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl