bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Dla przedsiębiorców strona główna 

Dla przedsiębiorców

 
Wzór zerowego sprawozdania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2016-08-02 15:14:54.
 
Wzór półrocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2016-08-02 15:12:27.
 
Wzór sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-07-11 12:12:22.
 
Informacja dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-06-27 09:19:20 | Data modyfikacji: 2012-06-27 09:19:55.
 
Oświadczenie do wniosku o uzyskanie zezwolenia

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-06-26 13:31:21 | Data modyfikacji: 2012-06-27 09:19:55.
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-06-26 13:29:57 | Data modyfikacji: 2016-10-24 11:14:57.
 
Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-06-11 09:47:11 | Data modyfikacji: 2016-10-24 11:14:57.
 
Oświadczenie w sprawie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-06-11 09:46:40 | Data modyfikacji: 2012-06-11 09:47:22.
 
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-06-11 09:45:33 | Data modyfikacji: 2012-06-11 09:55:24.
Data wprowadzenia: 2012-06-11 09:45:33
Data modyfikacji: 2012-06-11 09:55:24
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl