bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Oświadczenia majątkowe strona główna 

Za 2007

 
Wojciech Walczak-Wójt Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-26 14:40:00.
 
Henryk Krzak - Przewodniczący Rady Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-26 14:41:15.
 
Włodziemierz Dłużewski - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-26 14:44:56.
 
Ilona Starzyńska - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-26 14:47:20.
 
Dabiński Waldemar

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:47:43.
 
Dobosz Zbigniew

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:50:08.
 
Gniadek Jan Lucjan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:50:44.
 
Jastrzembski Wiesław Jan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:51:22.
 
Kozłoska-Wieczorek Danuta

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:52:35.
 
Langierowicz Radosław Kazimierz

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:53:26.
 
Malinowski Czesław Roman

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:03:41.
 
Michalski Jan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:04:32.
 
Ofiara Ewa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:05:15.
 
Potrzebowski Piotr Paweł

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:05:54.
 
Religa Zygmunt Józef

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:06:35 | Data modyfikacji: 2009-02-06 08:12:34.
 
Romanowski Zdzisław Jan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:11:23 | Data modyfikacji: 2009-02-06 08:13:35.
 
Śpiewakowski Zygmunt

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:14:39 | Data modyfikacji: 2009-02-06 08:13:35.
 
Wieczorek Krzysztof Jerzy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:21:24 | Data modyfikacji: 2009-02-06 08:13:35.

Zobacz:
   za 2005 rok
   Za 2006 rok
   za 2006 r.-złożone na dzień 30.04.2007r.
   Za 2007
   Za 2008
   Za 2009
   Za 2009_2
   za 2010 - Wójt, Przewodniczący
   za 2010
   za 2011
   za 2012
   za 2013
   za 2014
   za 2015
   Za 2016
   Za 2017
   Za 2018
Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:21:24
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl