bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Gminy strona główna 

Pracownicy Urzędu Gminy

 
Danuta Durak-Dyrektor GZESiA

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:33:56.
 
Benedykt Głuch-Kierownik ZGK w Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:34:19.
 
Halina Głuch-kierownik GOK w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:34:38.
 
Maria Jasonek-Dyrektor ZPZOZ w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:34:53.
 
Irena Kocińska - Główna Księgowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:16.
 
Urszula Walczak- z-ca głównej księgowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:33.
 
Lucyna Piwowar-Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:45.
 
Zuzanna Pudzianowska-Kierownik GOPS

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:58.
 
Grażyna Wąsik-Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:37:00.

Zobacz:
   za 2005 rok
   Za 2006 rok
   za 2006 r.-złożone na dzień 30.04.2007r.
   Za 2007
   Za 2008
   Za 2009
   Za 2009_2
   za 2010 - Wójt, Przewodniczący
   za 2010
   za 2011
   za 2012
   za 2013
   za 2014
   za 2015
   Za 2016
   Za 2017
   Za 2018
Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:37:00
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl